.: O jaru od Borise Pasternaka - - Kyklopova knihovna

Všichni mluvíme o počasí, jaru, sluníčku. Většinou samé fráze. Vyplňujeme místo, aby nebylo trapné ticho. Ne tak Boris Pasternak.BŘEZEN

Slunce pálí, poblouzněný hukot
naplňuje rokli v horečce.
Práce vře a překypuje v rukou
jaru — růžolící děvečce.

Sníh má souchotiny, z žil mu prýští
liknavá a ubohoučká krev.
Hroty vidlí se však zdravě blyští,
životem a silou dme se chlév.

Tyto noci, tyto dny a přítmí!
Krůpěj o poledni — její chlad.
Povídavý potok — jeho rytmy.
Chudokrevný střechýl — jeho pád.

Stáje dokořán jsou otevřeny.
Holub klove oves v mokřinách,
z vonné mrvy stoupá ojíněný
doušek vzduchu, blahodárný pach.
ZAS JE JARO

Vlak odejel. Násep se tmí.
Bezradně hledím k nočnímu nebi.
Cestička nikde k nalezení,
i když jen noc a den jsem tady nebyl.

Dunění kol už jen tlumeně zní.
Vtom — co to drnčí tmavými žleby?
Někdo se hádá — tady a teď, že by?
Co je zas tohle za mámení?

Někde jsem tohle povídání
slyšel už loni, mám takový pocit...
Vždyť je to potok! To jistě v noci
vyrazil z lesíka znenadání.

Zas láme ledy divoký proud,
jen co mu cestu uvolní tání,
jen co mu jaro, překrásná paní,
odemkne zámek mrazivých pout.

Kráska je tu. Její moc odvěká
opřádá kraj svou kouzelnou sítí.
To její záda tam za vrbou svítí,
když tenkou košilku si převléká.

Bělostná žínka, má ve vlasech kvítí,
to pro ni potok už dál nečeká,
to jejím jménem se roklinou řítí,
aby je roznesl do daleka.

To pro ni vodopád duní a piští,
hrozí, že zboří každičkou hráz,
to pro ni přibít se dá vlastní tříští
tak jako hřeby na příkrý sráz.

Ledový pramínek sněhem se brodí,
a přitom div zuby nedrkotá.
Je to řeč oblevy, řeč velké vody,
blouznivá, horečná řeč života.Jaro se opile vráželo nebi do hlavy a nebe se kalilo opojením
a pokrývalo oblaky. Nad lesem plula nízká plstěná mračna
s odklopenými okraji, přes něž se v prudkých skocích vrhaly
do hlubiny teplé, půdou a potem vonící lijáky, smývající ze země
poslední kusy proraženého, černého, ledového pancíře.

Doktor ŽivagoBoris Pasternak, Hvězdný déšť, Československý spisovatel 1989

linkuj.cz vybrali.sme.sk


Komentáře

Jak je krásné být bachařem (Petro - Mail - WWW)
http://pes.eunet.cz/clanky/2005/03/42401_0_0_0.html

Mengele měl podporu špičkových vědců (Petro - Mail - WWW)
Londýn, Praha Nebyla to osamělá bestie ani „černá ovce“ poskvrňující pověst ostatních. Osvětimský „anděl smrti“ Josef Mengele měl podporu vědeckých elit nacistické říše. Němečtí vědci vůbec rádi využívali volnost, kterou jim dávala Hitlerova diktatura - a moc se při tom nestarali o to, zda překračují základní etické meze, nebo ne.
Mengele byl jen extrém. Založil dětskou školku, hrál dětem na housle. A kromě toho je vraždil a prováděl na nich děsivé experimenty. Zkoušení jedů na 900 párech dvojčat, vstřikování chloroformu do srdce a inkoustu do očí - to byly jen některé z jeho metod.
Mengele prováděl pokusy pod dohledem jiných vědců, kteří sami neváhali použít lidi při svých experimentech. „Doktoři měli volnost a mohli si dělat, co chtěli. Jejich jedinou povinností bylo dokazovat, že se skutečně snaží vypěstovat jakousi nadrasu silných vojáků,“ řekla po letech výzkumů německá historička Susanne Heimová britskému listu The Guardian.
Heimová vedla tým vědců, kteří zkoumali minulost Institutu císaře Viléma, elitního vědeckého ústavu, jehož pracovníci získali do války více než dvě desítky Nobelových cen. Výzkum si objednal ústav Maxe Plancka v Göttingenu, který je nástupcem Institutu císaře Viléma. „Chtěli jsme odhalit, jak a proč byly vědecké hranice překračovány a proč se stíraly hranice mezi pokusy na zvířatech a pokusy na lidech,“ uvedl mluvčí ústavu.
Vědci se aktivně zapojili do zločinných aktivit třetí říše. Žádali systematickou likvidaci (eutanazii) nevyléčitelně nemocných lidí a navrhovali sterilizaci „rýnských bastardů“, tedy potomků spojeneckých vojáků, kteří po roce 1918 okupovali Porýní. Běžně používali lidi k pokusům s léky a nechávali si posílat preparáty z lidí, usmrcených v koncentračních táborech. Jak upozornila Heimová, mozky lidí usmrcených při eutanazii byly ještě nedávno používány k vědeckým účelům.
Zjištění Heimové a jejího týmu vyvrací mýtus, že nacistický režim vědce dlouho utlačoval a že jen málokdo z nich se nechal svést ke spolupráci s režimem. Opak byl pravdou.
(Mf Dnes)

Mengele měl podporu špičkových vědců (Petro - Mail - WWW)
Londýn, Praha - Nebyla to osamělá bestie ani „černá ovce“ poskvrňující pověst ostatních. Osvětimský „anděl smrti“ Josef Mengele měl podporu vědeckých elit nacistické říše. Němečtí vědci vůbec rádi využívali volnost, kterou jim dávala Hitlerova diktatura - a moc se při tom nestarali o to, zda překračují základní etické meze, nebo ne.
Mengele byl jen extrém. Založil dětskou školku, hrál dětem na housle. A kromě toho je vraždil a prováděl na nich děsivé experimenty. Zkoušení jedů na 900 párech dvojčat, vstřikování chloroformu do srdce a inkoustu do očí - to byly jen některé z jeho metod.
Mengele prováděl pokusy pod dohledem jiných vědců, kteří sami neváhali použít lidi při svých experimentech. „Doktoři měli volnost a mohli si dělat, co chtěli. Jejich jedinou povinností bylo dokazovat, že se skutečně snaží vypěstovat jakousi nadrasu silných vojáků,“ řekla po letech výzkumů německá historička Susanne Heimová britskému listu The Guardian.
Heimová vedla tým vědců, kteří zkoumali minulost Institutu císaře Viléma, elitního vědeckého ústavu, jehož pracovníci získali do války více než dvě desítky Nobelových cen. Výzkum si objednal ústav Maxe Plancka v Göttingenu, který je nástupcem Institutu císaře Viléma. „Chtěli jsme odhalit, jak a proč byly vědecké hranice překračovány a proč se stíraly hranice mezi pokusy na zvířatech a pokusy na lidech,“ uvedl mluvčí ústavu.
Vědci se aktivně zapojili do zločinných aktivit třetí říše. Žádali systematickou likvidaci (eutanazii) nevyléčitelně nemocných lidí a navrhovali sterilizaci „rýnských bastardů“, tedy potomků spojeneckých vojáků, kteří po roce 1918 okupovali Porýní. Běžně používali lidi k pokusům s léky a nechávali si posílat preparáty z lidí, usmrcených v koncentračních táborech. Jak upozornila Heimová, mozky lidí usmrcených při eutanazii byly ještě nedávno používány k vědeckým účelům.
Zjištění Heimové a jejího týmu vyvrací mýtus, že nacistický režim vědce dlouho utlačoval a že jen málokdo z nich se nechal svést ke spolupráci s režimem. Opak byl pravdou.
(Mf Dnes)

M. Walker: Einsteina hodili přes palubu i jeho přátelé (Petro - Mail - WWW)
Oba měli s Einsteinovými pracemi o relativitě vědecký problém, skoro bych řekl, že je nepochopili. Chtěli ho proto nějakým způsobem znemožnit, a tak místo věcné diskuse používali politické a rasové argumenty. Není snadné definovat hnutí Deutsche Physik, je mnohem jednodušší říct, na co útočilo, než čím bylo. Napadalo fyziky židovského původu a jejich vliv, zejména Einsteina. Ovšem Einstein pracoval nejenom na teorii relativity, ale také na kvantové fyzice. Došlo k zajímavé situaci. Fyzik Philipp Lenard odmítal teorii relativity, ale připouštěl správnost kvantové fyziky. Johannes Stark to viděl zcela opačně. V roce 1920, když Hitler ještě seděl ve vězení, napsali mu oba fyzici otevřený pochvalný dopis.

ad. Petro (Alézi - Mail - WWW)
Tyto komentáře asi patří k jiným příspěvkum, ne?

to: Alezi (Petro - Mail - WWW)
Patří, nepatří...
Poučení ze článků: Nevěř vaší primářce a dalším "odborníkům", "vědcům", kteří zneužívají psychiatrickou vědu.

zneužívají psychiatrie (Petro - Mail - WWW)
Dodnes neproběhlo vyšetřování skutečností souvisejících se zneužíváním psychiatrie za totality. Pokračuje stále? Sporadické zprávy v tisku toto nevylučují, naopak. Někteří lidé, kteří mají vlastní názor na současnou situaci v naší zemi a nehodlají ji přijmout s očekávanou samozřejmostí a pokorou, jsou i v dnešní době považováni za paranoiky a musí se podrobit psychiatrickým a psychologickým vyšetřením (viz případ Lumíra Šimečka). Stejně jako v dobách minulých Augustin Navrátil a mnoho dalších. Kolik bylo a stále je komunistických psychiatrů praktikujících zažité a "osvědčené" metody? Kolik nám jich ÚDV odhalilo? Pověstný MUDr. Josef Sommer je mrtvý, údajně "spáchal sebevraždu" v roce 1968. I kolem jeho osoby však existují tradiční "utajované skutečnosti". Nebyl sám, jež zneužíval psychiatrii a medicínu vůbec k nehumánnímu týrání politických vězňů, našich spoluobčanů. Takovýchto „lékařů“ byly celé řady, nejen v Ruzyni, Pankráci či PL Bohnicích - tajemný pavilon 17. Není od věci položit otázku, co se stalo s bestiální MUDr. Zdenou Frouzovou (mezi vězni měla přezdívku Ilse Koch, gestapačka), oddanou spolupracovnicí Sommera. Byla kdy vyšetřována? A co MUDr. Zdeněk Bašný, primář psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích v letech 1959-1985? Co ten by veřejnosti odhalil z „utajovaných skutečností“? Tajemství zůstane zřejmě v rodině Bašných - v čele této léčebny stojí od roku 1990 MUDr. Zdeněk Bašný junior…(?)

Nicméně, fyzická kondice MUDr. Bašného seniora dovoluje, aby tento "zaskakoval" v době nepřítomnosti jedné lékařky z týmu v pankrácké věznici (snad ne Frouzové?). I Vladimír Hučín měl nedávno čest "uvítat jej" ve své pankrácké cele, kde byl nezákonně držen ve vazbě. Z. Bašný mu třesoucím se hlasem domlouval, aby vyšetřovatelům prozradil své zdroje a spolupracovníky, aby s nimi spolupracoval. Neopomenul zdůraznit, jaké že to Hučín má vlastně štěstí, že je jiná doba. Dříve by si s ním poradili jinak, měli své metody… Tím ovšem Hučínovi neřekl nic nového, neboť tento je poznal na vlastní kůži.

(Marysa - Mail - WWW)
tak to jsem taky nak nestih:)
hele ale k tomuhle: http://blog.jiristanek.cz/?p=21 jsem se pres to dostal. tvuj "oblibenec":-) docela narez, obzvlast zminky o etice a Guatemale me zaujaly... doufam, ze ti to nepokazi den, no jo ale jak se rika, komu neni zhury dano...:-) cauec M.

Vyborne Maryso (Semir - Mail - WWW)
to me tesi ze Best of nejvetsiho statnika, myslitele, tenisty a znalce umeni padlo na urodnou pudu.:-)
Ja bych k probiranemu tematu doporucil rozsahly elaborat o Mirlgramovi. Delal takovej pokus a vyslo mu ze desne snadno podlehame autorite. Velice poucne. Hlavne zvukovy zaznam.
http://blog.jiristanek.cz/?p=19

MUDr.Zd.Bašný, junior (Miloslav Jandíkz Prahy - Mail - WWW)
V PL Bohnice, kde jsem byl hospitalizován od roku 1999, jsem se osobně seznámil s MUDr.Zdeňkem mladším a nemohu si na něho stěžovat, přesto, že jsem byl označen soudními znalci jako paranoidní schizofrenik, s Bašným jsem v průběhu mojí hospitalizace několikrát přišel do styku a poznal jsem jej jako spravedlivého, vstřícného, charakterního, slušného člověka. Rozuměl mi a já jemu. Nemám proti němu nic špatného.

Zneužití psychiatrie (Nika - Mail - WWW)
Nebyla jsem po r. 90 dost dlouho v Čechách - tak nevím - proběhlo tu něco, co se týká zneužití psychiatrie za totality? De facto jsem nic nenašla a přitom bylo takových případů dost. Psychiatři poplatní režimu měli ve zvyku označovat ty, co byli s režimem nespokojení buď za schizofreniky, dostávali v léčebnách inzulinové šoky, nebo za paranoidní...Pak byli taky psychiatři slušní, kteří lidem režimem pronásledovaným pomáhali. Ovšem "pikantní" na tom je, že když se dostanete do sporu s tímto režimem a máte nějaké psychiatrické záznamy z doby totality, tak vám to automaticky přičtou k tíži. Dost těžko se vám vysvětluje, že tu určitou diagnózu jste obdrželi proto, že vás chtěl nějaký slušný doktor chránit anebo že vás "léčili", protože jste byl režimu nepohodlný...

Pane Jandík, (Kyklop - Mail - WWW)
děkuji pěkně za komentář (s osobní zkušeností)... Mějte se fajn.

ad.Nika (Kyklop - Mail - WWW)
O zneužití psychiatrie za totality se jistě psalo, ale myslím, že ne tolik, kolik by bylo třeba. Prostě další z mnoha tlustých čar...

:-(


Přidání komentáře...

[CNW:Counter]
kyklop (c ) 2003-2011
bloguje.cz
Counter