.: Josef Váchal - Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel - - Kyklopova knihovna

U nedávné knižní hádanky jsem použil jeden dřevoryt jako nápovědu, která měla vést k autorovi – Josefu Váchalovi. Dnes těch dřevorytů je o něco více, nemůže samozřejmě chybět ani popis bytostí, které jsou vyobrazeny. Nádhera.


POLEDNICE (Megera, Matina stimulata)

Stařenka, dle jiných kyprá a nestoudná mladice, více dětí do roka zahubí než Morana. Dítě polednicí vylekané, náhle na psotník zmírá, rodičům povědíti neumějí, čím se vyděsilo. Objevuje se času poledního (od čehož také jméno má,) hlavně v polích a zahradách, může však též i do stavení vlézt.
Osobuje si právo, o polednách sama venku špacírovati; popuzena proto velice bývá, vidí-li, že krom ní někdo po polích sem tam lajdá, a proto se i na člověka odváží.
Někteří o polednicích tvrdí, že by zestárlými divoženkami jaksi v pensi byly, ale není tomu tak, neboť jsou přirozeností povětrní, se Sylvami mnoho společného majíce, od ďábelských šlunder vzdáleni jsou. Proto také od pradávných časů v jednom kraji jedna a táž polednice se zjevuje a nikdy nestárne. Zaříkati je, nic nepomáhá, zapuzují se od obydlí věchty z hrachovin a kouřem z gladioly.

Polednice


SYLFY (větronošové, vaju, varpas, velis, ventus, Windgeist)
Můžeme za nejmocnější z přírodních bytostí pokládati, neboť dle jejich vůle a rozkazů řídí se ostatní živlové, bez nich ničím nejsouce.
Ohni napomáhaje žhavému,
zemskou tvář měniti neváhá
ve prospěch Undin.

Neztvárné tělo, bez údů a genitálií, nasazenou lidskou hlavu mívá, z níž, ústy, svou mocní sílu vydává, někdy též dvě, tři až čtyři hlavy bývají, dle toho, v který směr se dech jim ubírá. Každá pak tvář jiný výraz má: půlnoční zamračená, západní škaredá a bouřlivá, východní lhostejná a jižní usměvavá, bývají. Skrz jich na novorozeného člověka pohledění, takovým též on se stane, buď melancholickým nebo cholerikem, flegmatikem nebo sanguinik.
Sylfy, ovládajíce veškeré povětří, jsouce samotnými větry, nezhynou dříve jak země, oheň a voda; až se samotnému Bohu zlíbí.

Sylfy


VÁBNÍK, neboli MAMUN, (Svodák, Tarvas maniacus)
Na místeh osamělých přepadává osoby ženského pohlaví; velice chlípný a nemravný jest, těla velmi krásného.
Shlédna nějakou ženštinu, mladou i starou, nejprve posuňky a pohyby hanebnými její žádostivosti roznítiti a chtíč rozpáliti hledí, což když se mu podaří a v ženštině nectné chlípnost vzbudí, na kusy jí roztrhá, aniž by jí prv probuzenou vášeň ukojil.
Sílu jako lev má a velikosti náramní jest, i není divu, že svou obět lehce rozsápe a rozerve.
Krásně oranžový jsa, po celém těle jako zlato se leskne, žluté kol růžků vlasy nosí, silná prsa a vyvinuté svaly (zvláště na nohách od ustavičného za ženskeyma běhání) mívá, svůj penis pak v před na způsob rohu zahnutý vystrkuje.
Objevuje se toliko v krajinách osamělých; do příbytků lidských vstoupiti se obává, neboť přítomnost více lidí se štítí, jakož i obrazů svatých a krucifixu se vyhýbá. Vůbec vůči devocionáliím je citlivý a mnohá žena modlitbou lehce před vábníkem uvarovati se může.
Dívky! Za vábníkem neběhejte,
stud, počestnost za pravidlo mějte!


Vábník


CHVOJKA (Zmrhalka, štíra, virago)
Čertice ohnivé barvy, která skorem jako bubák dobráckou povahu má, ač nijak hezky nevypadá a všechny stopy pekelné vlasti na sobě nese. Chvojka přihnědlé barvy jest, na zádech zamodralé; ocas pěkně stočený, načervenalý, nosí.
Dosti pěkně šplhati a skákati dovede, též plovati rozkoší jí jest, ovšem ve svěcené vodě plovati nedokáže.
Nechme však raději T.Pacovského o chvojce hovořiti:
Chvojka velmi ráda strašívá,
u lidskeych příbytků bydlívá,
krom dvouch dnů v přestupním roce,
stále se ukazuje po půlnoce,
zvlášť spadýno má na sedláky,
a vůbec na jinej, lid hloupey, taky.
Na žida hubu má nevymáchanou,
řečňujíc lidsky mluvou fortelnou


Chvojka


JEZIDI (Lilithé, jezyňky, jeskyňky)
Zelená, jakoby vodní, strašidla přírodní, mají tělo jako had utvořeno, ruce, hlavu a dlouhý vlas, žádné pohlaví a veyšku asi 150cm. Žijíce po celém vzdělaném světě, známi jsou co zlodějky dětí.
Násilím, malou sílu majíce, ničeho by nedokázali, chtíce děcko uloupiti, i používají k tomu rozmanité lsti,jako vyzpěvování a tak nezkušenou mládež ven ze stavení vylákají, zardousíce jí, krev vysají.
Doupata svá, ve skalních jeskyních, mívají velmi vkusně zařízeny, Bodin aspoň píše, že z lidskeych střev všelijaké ozdobné věci háčkují a z lidských cév záclonky si pletou.
Jezyňky mnoho nepřátel mají, najmě divné muže a karnefy, kteří je přepadávají a na místě sežerou, což docela dobře jest, neb jsou to bytosti beze všeho citu, a jakoby bláznivé; bytostem přírodním ostudu dělají. Stavení, kde kočka se chová, jezyňky se vyhýbají; proto jest dobře, tuto v domě držeti.

Jezidi


KOSTNÍ STRAŠIDLA (Posthumus desideratus, mrtvolník, sorbet cyanosa)
Dosahují namnoze i velikosti člověka, kus masa na sobě nemají, jsou samey hnát a šlách, povahy ješitné a parádivé; rádi se rubáši z hrobů ukradenými zdobí.
Kostní strašidla čas od času znovu se materialisují, hutnost z odpadků mrtvolných, jako masa, šlach i kostí namnoze již od červů ožraných, na sebe přibírajíce, takže viditelni i makatelni jsou.
Největšími nepřáteli mrtvolnímu bývají prý vlkodlaci, kteří jakmile s kostním strašidlem se potkají, naně se oboří a posléze jako nudli vejpůlky překousnou; což jenom schvalovati je, neboť bychom jimi v pravém slova smyslu zamořeni byli pro přílišný mrtvolní smrad, kterýž oni ze sbe vydávají.
Denního času spíce stočeni v některé opuštěné rakvi, nočním šerem se probouzejí a za potravou se ubírají; kteréžto jejich obživování spočívá v tom, že umrdlým lidem, dokud ještě je mrtvola čerstvá, z kostí mork cucají, šlemem, pod nebožtíky jsoucím, zapíjejíce toto ohavné hodování.
Jsouce ke všemu živému zlí a ukrutní, mrtvolníci těžce dají se odehnati, byť i vodou svěcenou proti nim se kropilo. Nejvýše kus nebo hnátu z nich odpadne, z míst, kde těl jejich voda svěcená se dotkla.

Kostní strašidloJosef Váchal, Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel. Knihy Josefa Váchala, svazek 2. Stran 307. Paseka 1992.

Písmák mezi spektry

Váchal ve své knize píše, že obsahuje:
137 černých dřevorytů, vložek a iniciál, a 69 dřevorytů barevných, tištěna byla co zlomek většího rukopisu a vznikla prací tří let, od roku 1921 až 1924. Sazba, jakož i tisk knihy a dřevorytů, vyžádala 3560 hodin práce. Tištěna jest v sedmnácti exemplářích na ručním, zvláště objednaném papíru…
Dřevoryty řezány vesměs do dřeva citronového a zimostrázu; po otisknutí byly desky zničeny. Režijní cena jednoho výtisku 1800 Kč.


Na webových stránkách Josefa Váchala, www.vachal.cz, naleznete mnoho dalších dřevorytů a ukázek z ostatních děl tohoto impozantního člověka a umělce.linkuj.cz vybrali.sme.sk


Komentáře

Hezký (aida - Mail - WWW)
Ale jinak, on by autor myslím byl tak trochu případ pro Tebe, ne? ;-)

2 aida (anquetil - Mail - WWW)
On každý člověk, který se něčemu věnuje s přílišným zaujetím, připadá nám, normálním smrtelníkům, tak trochu jako blázen. A je lhostejné, o co se zrovna jedná - umění, hudba, šachy, věda či sport.
Buď všechna čest takovému krásnému bláznovství! :)

2 aida (anquetil - Mail - WWW)
On každý člověk, který se něčemu věnuje s přílišným zaujetím, připadá nám, normálním smrtelníkům, tak trochu jako blázen. A je lhostejné, o co se zrovna jedná - umění, hudba, šachy, věda či sport.
Buď všechna čest takovému krásnému bláznovství! :)

Člověče Kyklope, (galahad - Mail - WWW)
možná mi tu někdo obviní, že myslim jen jednim směrem, ale nemůžu si pomoct. Při pohledu na ty dřevoryty mě napadlo, že by se to uživilo coby předlohy pro tetování - zvlášť ty barevný se mi moc líbí a mam dojem, že by se to mohlo zařadit třeba po bok maorskýho MOKO tetování...

ad.Aida (Kyklop - Mail - WWW)
Na svou dobu to byl NESKUTEČNÝ a OBDIVUHODNÝ člověk.

PS:
Teď jsem zjistil, že první týden v září dávají BANÁNI od Allena!!! Což v TV bylo naposled tak před 12 lety. Pamatuješ?

ad.Galahad (Kyklop - Mail - WWW)
1) Ten poslední.

2) Mě se víc líběj ty popisky, ¨
u JESKYŇEK: "Doupata svá, ve skalních jeskyních, mívají velmi vkusně zařízeny, Bodin aspoň píše, že z lidskeych střev všelijaké ozdobné věci háčkují a z lidských cév záclonky si pletou."

KOSTNÍ STARŠIDLA: "umrdlým lidem, dokud ještě je mrtvola čerstvá, z kostí mork cucají, šlemem, pod nebožtíky jsoucím, zapíjejíce toto ohavné hodování."

Slovíčko "šlem". Občas ho v práci také používáme. Fakt jsem se dobře pobavil :-))

Ad Allen (aida - Mail - WWW)
Jo, pamatuju.
Z té retrospektivy mám velkou radost. Jsem zvědavá, co všechno tam dají, podle ukázek to vypadalo i na Všechno, chcete vědět o sexu... a na Lásku a smrt, uvidíme, necháme se překvapit.

(tofu007 - Mail - WWW)
V 4. roč. nám skripta Dějin výtvarného umění končily kapitolou o socialistického realismu. Ráda vzpomínám na PANA profesora, který tuhle kapitolu pěkně zkrátil a po svém nám vyprávěl a učil nás právě o Váchalovi a dalších "padlých duších".
V té době jsem přečetla všechno, co šlo o Váchalovi sehnat. Tenhle profesor mě donutil věřte nevěřte číst, protože nám poutavě vyprávěl a učil nás něco navíc ;o) Díku mu za Burroughse, Millera, Sartra, Selbyho, Bukowskiho a další perly, o kterých se v učebnicích nepsalo ;o)

ad.Aida II. - Allen (Kyklop - Mail - WWW)
Co jsem koukal na web ČT, tak jde jen o 4-5 filmů a Všechno, co chcete vědet o sexu... mezi nimi není. Ale třeba v delším horizontu to tak bude. Byl bych rad.

Jestli ses koukal na ten web (aida - Mail - WWW)
Tak sis musel všimnout, že je tam zatím program jen na tenhle a příští týden, zbytek tam zmíněných filmů W.A. je to, co dávali v roce 2002 a 2003. Někdy ale navečer běží upoutávky na všelijaké filmy, které budou dávat teď na podzim, no a mě se zdálo, že právě v těch upoutávkách poznávám ty dva filmy, co o nich píšu. Možná ještě Annie Hall, ale to už si jistá nejsem. Samozřejmě že se ale můžu plíst, že do těch upoutávek jen náhodně nastřihli kousky některých Allenových filmů a dávat je vůbec nebudou. Dál než dva týdny na webu ČT bohužel hledat neumím, třeba tam někde celý program je? No, necháme se překvapit.

ad.Aida (Kyklop - Mail - WWW)
Je to tak jak píšeš. A necháme se překvapit a filmy budu nahravat na DVD, nebot třeba včera jsem nekoukal, protože jsem mel už rozkoukaneho Takeshi Kitano - Zatoichi aka Samuraj (více zde, zkopíruj adresu: http://www.biograf.cz/filmy/2004/04/samuraj/),
O Takeshim více zde: http://www.maxwesslo.wz.cz/rezie.htm

Allena tedy sjedu dnes. Ať žijou Banáni! :-)

Komentář (Husová Petra - Mail - WWW)
Obrásky jsou zvláštní,zajímavé a až neuvěřitelné.Podle mého názoru popisují to co se umělcům honilo hlavou ,prosŤe stršidelně krásné.


Přidání komentáře...

[CNW:Counter]
kyklop (c ) 2003-2011
bloguje.cz
Counter