.: Reiner Fortel – Sexualita a násilí - - Kyklopova knihovna

Tak tuto knížku mám koupenou už mnoho let, ale až tento rok jsem ji přečetl. Jak sám autor píše, tak spojení sexuality a násilí je velmi lákavé téma, ale také plné předsudků a emocí. Autor jako gynekolog a psychoterapeut za dvacet let své praxe vyšetřoval velmi mnoho žen poté, co byly znásilněny, a při soudních jednáních často vystupoval jako odborník a soudní znalec.

Godtel v úvodu rozepisuje o vrozených a získaných dispozicích k násilí. O traumatech v dětství – týrání, sexuální zneužívání – se v posledních letech se ve společnosti hovoří a píše čím dál více, ale „…přesto jsou zkušenosti se sexuálním násilím stále zahaleny jakýmsi pláštíkem studu a mnoho žen třeba celý život tuto skutečnost chová jako hluboké tajemství. Na jedné straně mají strach z bolesti způsobené novou konfrontací s tímto zážitkem, na druhé straně však i celoživotní tíha utajování může přinášet četné problémy.“ Vliv rodinného prostředí však není absolutní: „…určitá dispozice k násilí zřejmě patří k základnímu lidskému vybavení…, bohužel si musíme přiznat, že v arzenálu lidské povahy se nalézají ty nejsurovější zločiny…“
Myslím, že hodně zajímavá a důležitá je kapitola „Mužská a ženská erotika“. Zde se dočteme o věcech, které možná mnohým přijdou samozřejmé a jasné, ale je tomu tak ve skutečnosti…? Myslím, ze právě kvůli nepochopení nebo přehlížení těchto základních věcí dochází k tolika sexuálnímu násilí, nevěře, selhání, nefunkčnosti vztahu atp. „Mužská sexualita je méně osobní a v podstatě méně zodpovědná než sexualita ženská. …nedoceňuje, jakou hodnotu má pro ženu dobrovolné rozhodování a svoboda volby. Právo říci ne je pro ženu neobyčejně cenné. Žena se definuje jako lidská bytost, nadaná mocí sebeurčení. Jestliže se neotevře dobrovolně, pak je možno se jí zmocnit jen tak, že se jí ublíží. Oddělení lásky od sexuality je pro muže tou nejpřirozenější věcí na světě; pro ženu je jedno bez druhého těžko myslitelné. …žena nechce, aby se na ni pohlíželo jen jako na prostředek sexuálního vybití. …muži většinou dokáží dobře rozlišit, zda určitý cíl je pouze sexuální touha, nebo láska. Ženy to často nevědí. Jsou většinou přesvědčeny o tom, že muž, který s nimi spí, je nutně musí také milovat“. Dále je rozebírán vztah mezi sexualitou a morálkou, důstojností, emancipací.
V páté kapitole „Problematická sexuální chování a perverze“ docházíme k rozdělení perverzity na dva směry: nesprávný sexuální objekt (pedofilie, zoofilie, fetišismus…) a nesprávné sexuální chování (voyerství, exhibicionismus, sadismus…). V kombinacích se vyskytují nejšílenější sestavy. Godtel zdůrazňuje, že není vždy možné určit, kde končí normální sexuální chování a kde začíná deviace. „Ani neobvyklé sexuální praktiky nelze považovat za úchylné, pokud se vztahují na partnera, který je akceptuje, a jsou integrovány do celkového eroticko-sexuálního prožitku. Různé mezistupně jsou také obsaženy v normální sexualitě, v prvcích vzájemného ovládání a podřízení. Další řádky popisují jednání deviantů jako nutkavé, intenzivní, monotónní a krajně schématické. Kapitolu autor uzavírá tezí, že u sexuální deviace jde o vadný vývoj v raném dětství, o jakýsi pozastavený a „zaražený“ psychosexuální vývoj. „Perverze jsou jednáním náhražkovým. Nahrazují nedosažitelné ideální sexuální kontakty. Postižení jsou často lidé s neurotickými zábranami; nedaří se jim nalézt běžný vztah k vlastnímu ani k druhému pohlaví.
Další kapitoly knihy se pak věnují jednotlivým deviacím a perverzím: sadismus, masochismus, pornografie, mučení a šikanování, znásilnění a sexuální nátlak, sexuální zneužití nezletilých, násilí v manželství, sexuální obtěžování a ponižování z pozice síly, hromadná znásilnění, sexuální vraždy, orgie a satanské sekty. Téměř v každé z uvedených kapitol je téma doplněno popsáním jednoho či více skutečných případů. Samozřejmě, že nejsilnější (nejkrutější, nejšílenější) případ se nachází v kapitole „Sexuální vraždy“. Zde deviant mučí a proříznutím hrdla vraždí mladé dívky, nedojde k pohlavnímu styku, k orgasmu mu stačí právě to proříznutí hrdla!
Ke konci knihy jsou kapitoly, kdy se role pachatelů a obětí vymění: „Děti a ženy v roli pachatele, muži jako oběti“. Často v těchto případech hraje roli alkohol i mentální retardace žen. Třeba problematika incestu je velice složitá a domnívám se, že by si zasloužila trochu více prostoru. Úplný závěr je věnován metodám vyšetřování, právu, následkům sexuálního násilí a péči o oběti i pachatele.
Přestože jsem ve svém zaměstnání s devianty v kontaktu již téměř dvanáctý rok a měl jsem tu „čest“ poznat nejen exhibicionisty, fetišisty, ale nejčastěji pedofily, agresory, sadisty-vrahy, jednou dokonce nekrofila, tak přečtením této knihy jsem získal další nové a zajímavé informace.

Kniha má 190 stran, vydal Český spisovatel 1994, cena 75,-Kč.

linkuj.cz vybrali.sme.sk


Komentáře

(Bah - Mail - WWW)
Trochu pozdě ale přece - jen bych nesouhlasila s tím, že ženy nedokáží odlišit sex od lásky. To je mužský předsudek. Naopak ženy velmi dobře odlišují milování od sexu. Mám pocit, ale nerada bych také sklouzla k předsudku, že naopak ženy to odlišují citlivěji, neboť nejsou natolik závislé na fyzickém orgasmu. Mluvím z vlastní zkušenosti, nerada bych úplně zobecňovala.

ad.Bah (Kyklop - Mail - WWW)
V těchto knižních příspěvcích není nikdy pozdě...

Mohu s Tebou souhlasit, nemyslím, že by ženy neuměly odlišit sex od lásky, ale přesto si myslím, že muži to mají ČASTĚJI oddělené než ženy. A mluvím také z vlastní zkušenosti a také bych ale nerad zobecňoval... :-)


Přidání komentáře...

[CNW:Counter]
kyklop (c ) 2003-2011
bloguje.cz
Counter