.: Poezie Vánoc - - Kyklopova knihovna

Tiše.Jaroslav SeifertJAROSLAV SEIFERT

Prosinec
Jak je to dávno: bílé střechy,
pod prsty zlato na ořechy,
maminka sladké mandle krájí
a děti ani nedutají.

Tajemství patrně je tlačí,
stromek je svázán na pavlači.
Pak náhle jako o sklo mince
zazvoní zvonek. Tišší, tišší
je smutek vždycky při vzpomínce.

Čas letí prudce! Třeskni číší.
(1)


Nad jesličkami
Už nevzbouzím se o půlnoci
utrhnout sladkost ze stromku,
a zoubky ať si na ovoci
brousí už dvé mých potomků.

A betlém ať si staví sami,
jeskyni s vůní kadidla,
město i s hradem pod hvězdami,
s andělem, co je bez křídla.

Marie, Josef, kteří stáli
vždy v koutku, i těm vybled šat,
všichni jsme trochu zestarali,
už je to morné zapírat.

Andělům, kteří nápis nesli
nad známou scénou v Betlémě,
už bolí ruce. Slámu z jeslí
snědl už oslík beze mě.
(2)
Vladimír HolanVLADIMÍR HOLAN

Přismeklo se k adventu
Sněží už od rána. Okolí světa
je až tma mluvit. Krkavci
se omezují navzájem, neboť se jim to zdá naproti bez stínu,
a tak jsou cizí nebo svoji.
A co my? Je ještě kdy,
abychom zatoužili po viditelném?
Má naděje protějšek? A je pravda,
že být potrestán v okamžiku smrti není trest?
(3)


Děti o Vánocích roku 1945
Viděl jsem děti o Vánocích roku 1945.
Stály před jedinou boudou na Karlově náměstí
a stály v řadě za sebou. Byly bledé,
půjčovaly si boty a dýchaly si
na šešulky prstů bez nehtů,
ale stály tam trpělivě, pokorně a už jaksi napřed vděčně,
čekajíce, až na ně dojde a až si koupí
cukrovou vatu na špejli, ten sladký vzduch,
neboť nic jiného nebylo…
A viděl jsem hladového hocha, utíkal s kufříkem
k pekařovi pro hostie a už se těšil, jak, až se vrátí,
dostane na faře všechny zlámané kousky…
A viděl jsem matku, která ráno napíchala
do kyselkavého jablíčka pořádné hřebíky
a večer to jablíčko dávala sníst svým maličkým,
přesvědčena, že jim tak přijde do krve aspoň drobet železa…

Krutý a zhovadilý světe, co já s tebou?
Co já s tebou, slyším-li současně tvé vyděračné řeči o tom,
jak zachránit mír, kdyby bylo třeba vojensky zakročit!!!
(4)


Vánoční
Nic… Drobečky na římsách okenních
s fistulkou dětství při úbočí
zimního dne, jenž vráží ostrý sníh
do jehelníčku očí.

Světlo se hladilo po mase zvuků v sen…
Ve víčko člověka se tisklo oko boží.
Jak víčku tomu byl, ach, podoben
maminčin důlek vytlačený broží.

Hle, to je vše. Vše pozděj vyzobané.
Drobečky… Dětství… Blaho u oblohy.
Sníh brní ticho, takže ticho vstane
a dočká se své nohy.
(5)


Vánoce, Káťo, jaký čas!
Vánoce, Káťo, jaký čas!
Těším se na ně celý rok.
Ten jejich blížící se krok
je krokem lásky, něhy, krás.

Koledy, sníh a zvonů hlas
a kolem sladké lampy, hle,
jsou samé tváře předrahé…
Kéž za rok sejdou se tu zas!
(6)


Jako kluk jsem dostal knížku
Jako kluk jsem dostal knížku,
co v ní stálo, je to tam
na čtyři však verše tyto
ještě dnes si vzpomínám:

„Odolen a Ivan mlýna,
to je pěkná dvojice,
chytili dnes ráno v řece
do sítě dvě bělice!“

Milé verše, viď, mé dítě,
zvláště teď o Vánocích,
když ty ryby smaženy jsou
a když vůně táhne z nich!
(7)
Ivan BlatnýIVAN BLATNÝ

Vánoce
Schoulit se do klubíčka
a sklopit těžká víčka

a spáti, spáti docela
na mikulášském trhu u Jakubského kostela

a mít na tomto rově
vánoční stromky na Husově

a rozhrnovat mlhu
na Obilním trhu

v chodbičkách mezi jedlemi a smrky sbírat chvojí
a rozvěšovat je pak po pokoji.

Komedianti jeli tudy.
Vánoční ozdoby se snesou s půdy,
a začít strojit, utřít prach.
Cukroví voní na mísách.

Už strojím sám a mohu všecko vidět.
Sníh venku přede svoje bílé příze.

a splývá před oknem jak hříva na koni.
Už brzo Štědrý večer zazvoní.
(8)


Vánoce v malém starobylém městě
Celou noc padá bez ustání
na střechy smrt jak něžná věta,
klíčnice osamělá chrání
svým hustým svazkem brány světa.

Neslyšet, neznát, zámky moje,
mluvit jen s kružbou, která bělá
a naklání se do pokoje
po křídle sněhu od kostela.
(9)


Vánoce
Před domem, v němž jsem zůstal sám, je širá římsa noci,
ženy, jež po ní jdou a jdou, se kolébají v bocích,
chrup touhy se jim zatíná jak orel do šíje,
nad střechy stoupá mlha, dým a melancholie.
Hlava se zvolna naklání únavou níž a níže,
kde drsný jazyk vánice krupičnou kaši líže,
neklid se mění ve vichr a skučí pod čelem,
ach, kutnohorské podloubí, kde jsem byl s přítelem!
Jít zase kolem starých lamp a hrbolatých dvorů,
stoupati příkrou ulicí a hledět na Barboru!
Leč vichr hučí v korábu a praská ve stěžních,
na růžice a fiály se lepí mokrý sníh,
pirátský prapor havranů se trhá zasmušile…
Ach, slyšet zvonit stříbrňák na stole dobré chvíle
a třesknout kovem poháru, jejž zvedal Dačický – – –
Jako by všechno minulo, dávno a navždycky.

Před domem, v němž jsem zůstal sám, je širá římsa noci,
sníh na ni padá jak vždycky o vánocích,
snáší se do mé světnice a šedne v popeli –
zdá se mi, že jsem hovořil se svými přáteli –
ach ne, to jenom letěl pták a pohnul záclonami,
ach ne, to jenom daleko se rozšuměly chrámy,
kol nichž je tolik zákoutí a v krajkách dřímá zem
a v kterých lidé nechápou, hledíce na Betlém.
Drmolí svoje modlitby ve slujích katedrály
a možná právě před chvílí někoho poplivali,
možná, že někdo schoulil se palčivě ponížen…
Závoj a závoj… Komín… Dům… Město se mění v sen…

Tak se mi zdálo, že jsem šel tichými nádvořím,
kde vozík, loubí, brána, věž se tratí v páře zimy
a tříramenných luceren se zvedal zlatý dým,
to vločky hustě padaly, neseny tajemstvím,
a když se vlasem otřely o rozsvícené skřínky,
pokryly malé krakorce a hvězdné baldachýnky,
to razil mincéř ze stříbra a kašnu zasypal,
to sametovým cimbuřím jak vítr vjížděl král,
a bylo slyšet kladiva z daleké staré lůny,
píšťaly ohně ze světnic, pozouny, trubky, struny…
Tak holub vánoc, přinášel korunu z perutí
na sloupy, okna, portály a vzácná klenutí,
na sochy, kružby, arkýře a vzhůru na Barboru,
na čerstvý křišťálový vzduch, v němž dýchal Kutnou Horou.

Před domem, v němž jsem zůstal sám, je širá římsa noci,
už na ni mží a černá sníh po čvachtajících krocích
a anděl, jenž se naklonil, na naše okno dých´,
je pryč a jsme snad ztraceni v sychravých pokojích.
Leč ruka poloubitá se ještě chápe rydla,
jako by chtěla vzlétnouti nad zpřelámaná křídla,
nad tíhu, jenž se zatíná jako orel do šíje,
nad mlhu mrtvých náměstí a melancholie.
(10)


Vánoce
Kůň vydechl tiše bílý keř,
ryzí křemen, mléčný, žilkovaný,
skřípot vrat se dlouho nesl čistým vzduchem,
v lesích spala zvěř.

Havran kroužil, v černi křídel svých
hory, moře, města potopená.
Stmívalo se, mizel nenávratně,
bylo slyšet jenom křupat sníh.
(11)
Jan ZahradníčekJAN ZAHRADNÍČEK

Vánoční strom
Pýcho rodin, radosti maličkých
nic po tobě není
a dárky kladené
pod záštitu tvých nejnižších větví
znamenají leda přetvářku, leda klam,
jestliže nám nějak vzdáleně
a naléhavěji než ve snu
nepřipomínáš Eden

Mě oči bolí
vidět jinak tvůj rozzářený kužel
než jak sloup světla
prorůstající
kolmo ke spánku, kolmo k tíze
všemi stropy a oblohami
i mou pamětí, mým nepřetržitým stěhováním
z místa na místo

Které jablko jsem neutrhl z tebe a kterou růži
kterého ptáka jsem neslyšel zpívat z tvých větví
který vánek mě neovál kolébán tvými halouzkami
po nimiž se ani nekupuje ani neprodává
ale jen co je zadarmo má na nich svou cenu
své místo a svůj nezachytitelný třpyt milosti
v něžném šumění světel –

A když teď hledím
za tvým vrcholkem
provrtávajícím se vždy výš
všechny hvězdy se na tobě třesou
zatímco dole tma
tma bez radosti, tma sama na sebe odkázaná
nepřestala dosud naříkat
jak ji pronikáš
milosrdenstvím krutějším zavržení

Ráda by se obešla bez tebe
pokud možno
ale nic nedovede uniknout
spěchu tvých ramen
rozvírajících se vždy dále než poslední prázdno
V tvém démantném víru
vyprchává z věcí jejich váha i chuť
nevěstčí víno se rozlévá bez potřeby
všichni nakvap opouštějí svá místa
a zase se vracejí – nevědí kudy kam
a jenom co na tobě zavěšeno
zůstává
(12)
Jan BurianJAN BURIAN

Předvánoční koleda
Zas budou vánoce
Kdekdo je před problémem
Jak urvat alespoň
Tu hvězdu nad Betlémem

Jak vyhrát na frontě
A sehnat to co není
Zas budou vánoce
Ty svátky zapomnění

Zas budou vánoce
Ty svátky vkladních knížek
Dav najde Ježíška
A hned ho sejme z kříže

Bude z něj manekýn
Tak do výkladních skříní
Nade vším zakrouží
Solventní cherubíni

Zas budou vánoce
Těžko jít proti větru
Dveře se zavřely
Kdo na to doplatí?

Těhotná Marie
Mačká se někde v metru
Bojím se miláčku
Mám strach že potratí
(13)
J.H. KrchovskýJ.H. KRCHOVSKÝ

Advent
Co samo nezhyne, to lidé povraždí…
sněhem se ubírám k vzrostlému smrku
balíček s provazem nesu si v podpaží
vánoce na krku, vánoce z krku
(14)


Vánoce
Brusle, či kožíšek? – Co komu k Vánocům?
alespoň morčátko… Budiž dnes přáno snům
…tam v nebi nahoře houf bílých andílků
už chystá každému – dle zásluh – nadílku

Už k sáňkám s dárečky přitáhly koníčky
bělounkou jiskřivou tmou zvoní rolničky
i já se usmívám v napjatém těšení…
dluhů tři prdele a hovno v kešeni
(15)
Zdroje:
1+2) Jaroslav Seifert, Jaro sbohem, Československý spisovatel, 1990
3) Vladimír Holan, Předposlední, Spisy 5) Propast propasti, vydala Paseka, 2001
4) Vladimír Holan, Tobě, Spisy 6) Dokumenty, vydala Paseka, 2001
5) Vladimír Holan, Zahřmotí, Spisy 1) Jeskyně slov, vydala Paseka, 1999
6+7) Vladimír Holan, Bajaja, Spisy 3) Lamento, vydala Paseka, 2000
8) Ivan Blatný, 2.12.1973, Odkud jsme přišli, Stará bydliště, vydal Petrov, 1992
9+10+11) Ivan Blatný, Paní jitřenka / Verše z období 1938-1941 / Hledání přítomného času // Tento večer, vydal Československý spisovatel, 1991
12) Jan Zahradníček, Rouška Veroničina, vydal Vyšehrad, 1990
13) Jan Burian, píseň Předvánoční koleda z Lp „Jenom si zpívám“, 1998
14) J.H.Krchovský, Poslední list, vydal Petrov, 2003
15) J.H.Krchovský, Všechno je jako dřív, Básně, vydal Host, 1998/2001

linkuj.cz vybrali.sme.sk


Komentáře

(Tokugawa - Mail - WWW)
Díky Ti, Kyklope jednooký. Burian je můj nejoblíbenější současný básník. Ve zkratce řekne úplně všechno.

(Tokugawa - Mail - WWW)
A samozřejmě Seifert. Až mi jeho verše vehnaly slzy do očí.

(carpenter - Mail - WWW)
taky děkuju, ale spíš za Holana, Blatného, Zahradníčka!

"A co my? Je ještě kdy,
abychom zatoužili po viditelném?"....:o)

(Laura - Mail - WWW)
Krasa, jeste nejaky Skacel a bylo by to dokonale...

(Marysa - Mail - WWW)
Ajjjjj pekny vyber, tak to fakt potesilo. Jeste tuna Vasek Koubek:-)
http://www.vaclavkoubek.cz/koubek/obrazy.phtml

(Marysa - Mail - WWW)
A prdlajs, nac odkazy, to tu na tej strance proste musi byt cely :D ac je to jinaci poezia. A jestli ne, tak to smahni. Xaues a pekny svatky;-)

VÁNOCE

Vánoce, vánoce Ježíšek přines nám dárky
Vánoce, vánoce Ježíšek už je tady

Maminka dostala rádiovku a táta slivovici
Babička dostala dědečka a děti neštovici

Vánoce, vánoce……..

Všude sníh a uprostřed strání
Vyrostla malá, snobská chaloupka
A pokud se podíváte okénkem dovnitř
Uvidíte děti hrající si s babiččiným okem skleněným
Kuličky cvrnkají si cvrnkají
A když jim oko vlítlo do majonézy
Zazpívají si píseň vánoční

Vánoce, vánoce…………

Z údolí vyjíždí saně zapřežené do kobyly
která jakoby svými žebry chtěla odlákat divou zvěř
sípe a tlačí do kokpce a když unavena padne pod okny
matka zvolá děti sláva jsou vánoce
tatínek vrátil se nám z restaurace
a děti zpívaj si

Vánoce, vánoce…………

Jakýsi vágus slzl ze saní ani bagančata si nezul
A vstoupil do světnice, hned cukroví, svíce zmizely
Mu za nádřím, vešel pod vánoční stromek
A říká podepište dejte dvacku na mír
A děti zpívaly píseň vánoční

Vánoce, vánoce………..

(asTMA - Mail - WWW)
A já děkuji za Krchovského! :o)

Taky se připojím (aida - Mail - WWW)
k děkování, hlavně za toho Dědečka. Stejně je zajímavý, že to napsal už někdy v roce 1987-8, nějak to odhadl dopředu.
Jinak bych doporučila i něco z poslední "vánoční" desky Jablkoně, móc pěkná.

ad.Tokugawa (Kyklop - Mail - WWW)
Jsem potěšen, že jste potěšeni.
Jak jsem se těmi texty probíral, bylo 3 ráno, hral mi Claudio Monteverdi, tak to bylo dokonaly - chyběl jen sníh na parapetech a rohožce našeho domu... ;-)

ad.Carpenter (kyklop - Mail - WWW)
1)Prosím.

2) Jistě! :-)

ad.Laura (Kyklop - Mail - WWW)
Najdi nejakou Vanocni a rad ji sem nebo do jineho prispevku vlozim. ;-)

ad.Marysa (Kyklop - Mail - WWW)
Pěkné! Kdybych znal, tak bych ji sem dal. Můj nedostatek! :-)

ad.asTMA (kyklop - Mail - WWW)
:-*

ad.Aida (Kyklop - Mail - WWW)
Myslela jsi asi Buriana, ne? :-)
Opět můj nedostatek - přiznávám, že věci Jablkoně moc nesleduji a tudíž neznam :-( Jsem prostě prašivka! :-)))

Kyklope, (aida - Mail - WWW)
to jsem pěknej matěj, mě to vážně nedošlo, že si pletu pány, pořád je mám tak nějak spojený.
A k té Jablkoni - prašivka nejseš, nikdo nemůže znát všecko. Oni vydali desku Hovada boží, docela si tam z toho fenoménu Vánoc (a z té jejich konzumní podoby dneska) utahují. Taky ji celou neznám, jen kousky. Včera jsem se pokoušela najít nějaký text pro ilustraci, bohužel neúspěšně.

Kyklope, (aida - Mail - WWW)
něco jsem Ti našla, mrkni se: http://www.vaclavkoubek.cz/koubek/agentura.phtml

ad.aida II. (kyklop - Mail - WWW)
Budu raději také matěj než prašivka :-))
A děkuju za link. Viděla jsi Koubka na Plovárně? Prostě fajn...

Ivan Blatný: Sonety (Trackback: Malý čtenář - Mail - WWW)

ad. Malý čtenář (Kyklop - Mail - WWW)
Nevím z jakého důvodu se Tvůj komentář zde neobjevil - asi nejaka technicka chyba. V poslednich komentarich jsi uveden... Takže, prosim, napiš textík od Ivana Blatného, Sonety, znovu, děkuji.
Měj se.

(mČ - Mail - WWW)
To nebyl komentář, ale trackback; stačí kliknout na "www".

ad.mč (Kyklop - Mail - WWW)
Joooo, pak jsem si toho všimnul :-) On se ten "komentar - trackback" nejakou dobu neukazoval, asi tech.chyba. Diky, už jsem koukal! Čus

chyba (mČ - Mail - WWW)
byla zpola má; trackback odešel dřív, než na kolik byl naprogramovaný post. Pardon.

(Pabobolo - Mail - WWW)
Sice je momentálně kěten, ale i přesto dík za chvilku poezie. Příští vánoce ( a to bude za pár měsíců ) se sem opět vrátím pač se mi to fakt líbí. PS: Ten Krchovský je dobrej blázen, že jo? Asi si toho od něj přečtu víc. Zdraví vás Pabobolo

ad.Pabolo (Kyklop - Mail - WWW)
Myslím, že zkusím na letoční Vánoce sehnat další - jiné basně vánoční. Ale měl bych si pospíšit - vánoce jsou tady cuby dup :-)

(Ananas - Mail - WWW)
Dekuji za tyto stranky, hledala jsem vsude nejake pekne vanocni basnicky a nasla jsem je az tady.

(@Teo - Mail - WWW)
Pro mne Burian bez konkurence... :)

ad.Ananas (Kyklop - Mail - WWW)
Rádo se stalo. A já jsem naopak velmi rád, že tyto skvělé básně zde nezapadly a někdo je objevil. Jinak doporučuji tyto dvě předvánoční úvahy z roku 1921:

http://www.kyklop.bloguje.cz....php
http://www.kyklop.bloguje.cz....php

Teo, (Kyklop - Mail - WWW)
vysel novy Burian - 2CD Muži jsou křehcí. Podívej se na http://www.muzijsoukrehci.cz/

Jsou tam i 4 cele mp3 k poslechu a stažení. Některé věcí zní hodně jinak.

A máš od Buriana Dívčí válku? To je skvělé 2CD. Na 1 CD zpívá 19 žen - Hegerová, herečky
Holubová či Chýlková, Vondrtová, Michnová, Dusilová atp. Na 2CD ty samé písně zpívá on.
Moc pěkné a také kritikou chválená věc.

not bad (Meg - Mail - WWW)
not bad

Meg (Meg - Mail - WWW)
not bad.


Přidání komentáře...

[CNW:Counter]
kyklop (c ) 2003-2011
bloguje.cz
Counter