.: Poklad, - - Kyklopova knihovna

který voní a není na prodej.

Grandmother Ryby je na tom asi jako Ariel Šaron.
Velká a opuštěná vila z první republiky, do které nikdo nechce.
Zatím.
Dům bez světla, dům bez života – lákadlo.
Lhářovi se zachtělo.
Vylomené dveře a nepořádek.
Něco sněhu – potřeba zamést.
Objevení. Telefon. Policie. Vyšetřování, otisky, zápis.
Nevím co se ztratilo, ale ten, který krade a tedy i lže, plánoval zřejmě návrat, protože v hale u dveří byly naskládány obrazy z celé vily. Originály. Přes dvacet děl. Pradědeček byl nejen vážený lékař, ale také společenský a kulturní člověk.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Druhou šanci nedostane.
Žádný nášlapný výbušný systém, žádný elektrický proud do kliky, ale všechny obrazy a hodnotné věci jsme převezli k rodičům.
Jenž kradl, buď neměl čas na důkladnou prohlídku prostor, nebo jde o nevzdělané hovado, protože v patře ve staré skříni, pod hromadou zaprášených papírů, se nacházel poklad.
Pravý poklad.
Staré knihy – sto až stočtyřicet let staré.
Z minulého a předminulého století.
Krásné, zdobené a kožené vazby. Vše ve skvělém stavu!
Palacký, Jirásek, Hus, Hugo, Tolstoj, Sienkiewicz a mnoho dalších.
Knihy nakladatelů J.Otta a Jos. R. Vilímka, kteří ještě s F. Topičem, byli považováni za trojhvězdí pražských nakladatelských domů zlaté éry české novodobé kultury na přelomu 19. a 20. století.
Vůně. Papír šustí jinak než ten dnešní.
Hřbet vedle hřbetu – Slovník naučný, redaktorem Dr.Frant. Lad. Rieger, který v letech 1860 až 1890 vydala v dvanácti dílech národní knihtiskárna I. L. Kobra v Praze.

Slovník naučný 1860-1890

Jde o poklad a s pantátou máme jasno – takovéto knihy po pradědovi, dědovi, tatínkovi, se neprodávají, ale dědí a předávají dále.
Něžně ukládáme do přepravek a odnášíme – takové klenoty tady napospas nemůžeme nechat, i kdyby to hovado, které se asi vrátí krást, umělo číst.


SLOVNÍK NAUČNÝ (1860-1890)


Slovník naučný 1860-1890

Díl šestý.
P – Quousque tandem.

Strana 1.
P, slov. pokoj, jest 18. písmena abecedy české. Dle zvuku svého jest to němá, retná, neaspirovaná souhláska. Co taková vyskytuje se ve všech jazycích, v oboru pak jazyků indoevropských tak jest všeobecná, že se v bezpečnosti prajazyku našemu přičítá; nasvědčuje tomu již sama fysiologická povaha její, která tak jednoduchá jest, že děti při prvních mluvení zvuk ten pronést umějí. (Poznatky o písmenu P pokračují celý další sloupeček.)

Strana 435.
Platonská láska slove duševní spolek dvou osob rozličného pohlaví beze všeho podnětu smyslného, dle duševní lásky ku pravdě, kráse a dobru, jakou Platon žádá ve své filosofii.

Strana 1171.
Quousque tandem, lat. jak daleko pak – těmi slovy začíná Cicero první svou řeč proti Catilinovi: „Jak daleko pak, Catilino, budeš zneužívati trpělivosti naší?“


Konec dílu šestého.

Slovník naučný 1860-1890


Slovník naučný 1860-1890 a Postilla Mistra Jana Husa


POSTILLA (1900)
Svaté paměti Mistra Jana Husi
Mučedníka Božího.
Na Evangelia kteráž se čtou celý rok.

V roce 1900 vydal nakladatel Jos. R. Vilímek.


Postilla Mistra Jana Husa, 1900

Postilla Mistra Jana Husa, 1900A zajisté když kněz zamešká své místo, tehdy ihned má náměstka ďábla, jenž všechny jeho nedostatky vidí, kteří se stanou jeho nedbalostí; a ač v tu dobu nezná toho, přece pozná v soudný den. A nepomůže výmluva, jíž se brání, řka, že proto má kovář kleště, aby se nepopálil, též farář neb biskup má náměstka, aby od věčného ohně, neb od očistcového nebyl pálen; ale jest odpověď k tomu lehká: že ďábel nechaje kleští, vezme kováře!
Neb dělá-li věrně s lidem zástupce, on za svou práci odplatu vezme, a farář vždy musí odpověď dáti, že zahálel. A mým domněním zástupci věrní jsou v církvi svaté více než nynější prelátové platni; neb úřad kněžský nejvíce vedou, křtí, káží, mši slouží, zpovídají, a nejsou-li lakomí, že majíce stravu a oděv zisku nehledají, tehdy jsou následovníci apoštolští. Totéž dím o dobrých farářích. A jakož vidím, tehdy ti nejlépe na vinici Boží pracují; neboť velicí prelátové, jako papež, kardinálové, a u dvora jiní, ti se jen prodáváním obročí obírají; arcibiskupové a biskupové, ti s panstvím dosti činiti mají; kanovníci ti se sami pasou; oltářníci, již nekáží, odbudouce mši, obyčejné spí neb hrají aneb v krčmě se zabývají; a mniši bohatí, ti zavrouce se, dobře se sami cpou; pakli jsou žebráci, tehdy se toulají, aby, což mohou nejvíce, na lidech vymluvili.

Postilla Mistra Jana Husa, 1900Hle tu máš, kterak pastýři, kteří nepasou ovcí Kristových, jsouce nájemníci, hodní jsou zatracení; protož běda těm, kteří pro tělestný užitek přijímají úřad pastýřský; neboť o každém takovém dí Kristus, že „nájemník nebo námezdník jest, jenž vidí vlka" totiž dábla, jakož dí Augustin a Řehoř svatý, „i opouští ovce i utíká". A rozuměj, že vlka – dábla vidí, když činy dáblovy na člověku vidí, jako cizoložství, smilství neb jiný skutek dáblův; i opouští ovce, když nedbá, že tak hřeší, moha je učiti, že to jest zlé, a utíká. Sv. Řehoř dí: „utíká", ne „proměňuje místo", ale „nedávaje pomoci". A vlk lapá, když dábel táhne duše k rozkoši hříchu; a tak, když dábel v hřích smrtelný uvedl člověka, tehdy ho polapil a zadávil na duši. „A rozptyluje" neb rozhání, když od svornosti lásky je odvádí; a tuto ovci zazené na vrch pýchy, onu v jámu lenosti, jinou v trní lakomství a některou v louži smilství.

Postilla Mistra Jana Husa, 1900


Více informací o Dr. Frant. Lad. Riegerovi naleznete zde a zde. V knize Postilla od Mistra Jana Husa není uveden rok vydání, ale v knihovním systému LANius jsem nalezl
katalogizační lístek, kde je uvedeno, že byla vydána v roce 1900.


Máte také nějaký podobný poklad?

linkuj.cz vybrali.sme.sk

.: poslal Kyklop, pátek, 13.01.2006, 3:16:00

Komentáře

(Tokugawa - Mail - WWW)
Tak to jsou opravdu poklady! Když jsem sestavoval svůj rodokmen, dostal jsem se jen dvacet let před vydání Slovníku naučného :o) V dobách, kdy tyhle knihy voněly novotou přiváděli právě moji praprapředci na svět mé prapředky :o)

nádhera (fade - Mail - WWW)
mám moc ráda staré knihy...

uuuau! (Pavel - Mail - WWW)
Mam doma "Michalangelo" z roku 1941 a je to pro me posvatna kniha. Ale tohle je fakt klasa, to by se mi taky líbilo!

pavel

(carpenter - Mail - WWW)
no, mám doma Illiadu z přelomu století (sakra, vlastně z toho minulého přelomu..:o), krásná kniha, leč v jakémsi podivném jazyku, kterou jsem odhadl na lužicko-srbštinu (horní? dolní?). Ne že by to bylo úplně odlišné od češtiny, ale rozumět se tomu moc nedá.

Ale ok, podívám se do knihovny, co by ještě stálo za zmínku.

(carpenter - Mail - WWW)
btw. co ty obrazy? Nějaká meziválečná avantgarda, nebo spíš starší??

Kyklope, (Alka - Mail - WWW)
tys neuvěřitelně bohatý člověk! :-)))

Vy máte ještě babičku? (aida - Mail - WWW)
Tak to jste bohatí i bez těch nádherných knížek, my už nemáme nikoho.

ad.Tokugawa (Kyklop - Mail - WWW)
Jakým způsobem jsi sestavoval svůj rodokmen? Kde a jak jsi pátral? Dostávám chuť... :-)

ad.Fade (Kyklop - Mail - WWW)
Joooo, chtel bych se dožít věku, aby mé nové knihy byly staré... :-)

ad.Pavel (Kyklop - Mail - WWW)
Díky za poklonu, ale jaksi nepatří mně. To prapředci se o ně pěkně starali a schovali nám je. Jinak já mám pár kusů jen vypůjčeno, střeží je nyní pantáta... :-)

ad.Carpenter (Kyklop - Mail - WWW)
Nedokážu určit, dle Ryby nějaké 20-30.léta 20.st. Já obrazům a malování nerozumím (leda Primalexem :-) , ale Knižák ani Zelezný by si kvůli těm obrazům asi nohy neušoupali ;-)

ad.Alka (Kyklop - Mail - WWW)
Já? Ne ne ne! :-) Mám půjčeno jen pár kousků na chlubení, ale teď poklad bude střežit pantáta (i když bych si mohl půjčit další svazky).

ad.Aida (Kyklop - Mail - WWW)
No, příbuzní z Rybí strany se dožívají pěkných věků... Jen já se svým ponocováním a zaměstnáním jim ten průměr krapet snížím :-))

Nádhera (Lando Mata - Mail - WWW)
Závidím ;-)

(zcr - Mail - WWW)
Staré knihy jsou krásné - už jenom ta dnes nezámá fortelnost, s níž jsou svázány a vypraveny. (Přítomní redaktoři laskavě prominou, nemohou za to oni. To doba.) Jeden z nejstarších kousků v mé knihovniče (1898) je Wellsova Time machine a The War of the Worlds, nalezaná náhodou v antikvariátu. Asi žádná cennost, ale potěšila.

(ngvadi - Mail - WWW)
jéééé. my máme to vydání riegrova slovníku ve školní knihovně - úplně v nejvyšších poličkách:) a je to paráda, listovat v těch starých zaprášených svazcích...;)

(Marysa - Mail - WWW)
joooj tak tohle minak uniklo, koukam, ze te starej prispevek, tak te fakt super, ja mam nejstarsi naky modlitebni knizky z pol 19. stol. bo tak nak, ale to si clovek moc nepocte:-)navic te svabachem, ale vypada to pekne:-)


Přidání komentáře...

[CNW:Counter]
kyklop (c ) 2003-2011
bloguje.cz
Counter