.: Publikace z roku 1939 - - Kyklopova knihovna

Myslím, že z této publikace, kterou jsme objevili společně s knižními poklady, by měli radost nejen vymaštěné plešky, ale především seriózní zájemci o vojenskou historii. Samozřejmě, že níže uvedené údaje každý zná z encyklopedií a dalších zdrojů, ale toto je autentický materiál z té doby.

Foto: Vojáci dneška – vojáci zítřka


Major Otto Lehmann, Němečtí vojáci – Co má každý věděti o německé branné moci

Publikace o 40 stranách A5 s četnými fotografiemi seznamuje "cílovou skupinu" ve čtyřech kapitolách s armádou tehdejší Třetí říše. Po úvodní masáži následuje kapitola „Rozčlenění branné moci“ na vojsko, válečné námořnictvo a leteckou zbraň včetně vyobrazení všech odznaků hodností. Ale dle této publikace byli ve válce všichni občané: „Ve válce je každý Němec vojínem se zbraní – ať je u svěráku nebo soustruhu, za pluhem či kde jinde.“ Každé části branné moci je na dalších stránkách věnována samostatná kapitola.Úvodem

Dvě století je německý národ národem ve zbrani, který pod ochranou branné moci o průběhu dějin vždy znovu vzkvétal. Branná moc udržovala Říši pohromadě, a to i po světové válce, když hrozil Říši úpadek.
Novou německou brannou moc stvořil voják z fronty ze světové války — Adolf Hitler — a přesvědčivou silou německé branné vůle a německé branné síly připojil protiprávně odtržené Němce znenáhla opět k Říši.
Tato nacionálně-socialistická německá branná moc je dílem pěti až šesti krátkých let. Pouhé zbraně však nebyly hlavní složkou tohoto budování — zbraně při tom zajisté musily být! — nejdůležitější bylo zformování mladého člověka, vojáka všeobecné branné povinnosti, jeho výchova v kázni, poslušenství, odvaze a pohotovosti, vytvoření silných mladých duší, nekompromisního pojmu cti pro všechny, krátce výchova bojovně založených a sebevědomých, současně však skromných lidí.
Před časem vtáhla německá branná moc do Čech a na Moravu a přejala ochranu země, nepodmíněnou ochranu před všemi nepřáteli blaha a kultury jejích obyvatel. Němečtí vojíni zaujali v Protektorátu již svá stanoviště a stali se nerozdílnou součástí národa a země.
Propaganda, po dvacet let namířená proti německému národu, ukazovala českému národu jen zkreslený obraz německého vojáka a vydávala jej za to, čím není. Dosavadní, sama o sobě velmi krátká doba dala německému vojínovi příležitost, aby se českému národu ukázal v plné své přirozenosti. Ze všech žup přišli do země jim cizí, byli si všichni rovni a konali tam svou službu stejně jako ve Východních Průších nebo na Rýně či na březích Severního a Baltického moře.
A při tom se velmi rychle ukázalo, že všechno, co propaganda Německu nepřátelská šířila po dvě desetiletí, byl podvod; ukázalo se, že naši svěží chlapci jsou dobře vychovanými a plně disciplinovanými vojíny, kteří se chovají ke každému přátelsky a jsou ochotni každému pomoci, kteří neznají výtržností a svou vojenskou povinnost plní polněšedý jako pokojní vyslanci svého Vůdce a nejvyššího velitele.
Německá branná moc jako celek a německý vojín jako jednotlivá její součástka — od nejstaršího generála k nejmladšímu rekrutovi — chovají všichni přání, žíti v nyní společném, novém životním prostoru s těmi, jež ochraňují, v přátelství a kamarádství, přejí si důvěru projevovati a důvěru získávati.
Tento spisek chce všem, kdož německou brannou moc dosud neznají, předvésti slovem i obrazem její podstatu a úkoly. Nečiní si nároku na úplnost, nýbrž přináší stručně shrnuto vše, co každý má věděti o německé branné moci.

V Berlíně, v květnu 1939.

Letecká zbraň

Vrchní velitel: generál-polní maršálek Góring.

Letecká zbraň je třetí a nejmladší částí branné moci. Po půldruhém desítiletí plné bezbrannosti ve vzduchu povstala zjara r. 1935 německá letecká zbraň.
Německá letecká zbraň se dělí ve čtyři letecké skupiny: Východ, Sever, Západ a Jihovýchod. K tomu přistupuje velící generál letecké zbraně ve Východních Průších.
Právě tak, jako jsou divise pěší nebo pancéřové, jsou též divise letecké. Jedna letecká divise se skládá z několika eskader, jedna eskadra z několika čet, jedna četa z několika rojů. Eskadra se rovná pluku, četa praporu a roj rotě.
Druhy zbraní u zbraně letecké jsou:
Letecké oddíly, barva výložek žlutá,
protiletecké dělostřelectvo, barva červená,
letecké zpravodajské oddíly, hnědá,
padákové oddíly (letecká pěchota), barva žlutá se zeleným proužkem na rukávu.
V leteckých oddílech se rozeznávají zvědní letci, stíhací letci a bojoví letci.
Zvední letci provádějí výzvědy na blízko i na dálku a podporují pozemní dělostřelectvo pozorováním účinků střelby ze vzduchu. Jsou tedy vždy u velitelských míst vojska.
Stíhací letci jsou vlastními nositeli leteckého boje. Dobývají vlastní letecké zbrani letecké převahy v prostoru. Mají z úkol, napadnouti nepřítele, kde se s ním setkají. Stíhací letadla konají svou povinnost v kterékoli denní či noční době, provádějí též útoky na živé a neživé pozemní cíle.
Bojový letec je nositelem útoku na vojenské a významné cíle ve válečném území. Jeho zbraní je puma nejrůznějšího kalibru.
Protiletecké dělostřelectvo bojuje se všemi cíli ve vzduchu těžkými, středními nebo lehkými protileteckými děly, dále má naslouchací přístroje a světlomety. Střílí stejně bezpečně v noci jako za dne. Každý protiletecký pluk má všeobecně po jednom těžkém a jednom lehkém oddílu. Protiletecké dělostřelectvo je v celku plně motorisováno. Jsou též stabilní protiletecké dělostřelecké oddíly.
Letecké zpravodajské oddíly obstarávají všechna spojení, potřebná pro vedení letecké zbraně; spojují též leteckou zbraň s velitelstvími vojska.
Padákové oddíly jsou pěchotou letecké zbraně. Všechny velké vojenské státy se chopily myšlenky t. zv. obchvatu seshora a pracují na jejím uskutečňování. Též německá letecká zbraň vytvořila si tento nejnovější, letecký prostředek a pracuje na jeho rozvoji. Letecký pěší vojín se dostane do boje vzduchem, a jakmile dosáhl pevné půdy, bojuje jako každý infanterista stejnými zbraněmi.
K letecké zbrani náleží ještě letecká pozorovací a naslouchací služba a velké pole civilní protiletecké obrany.
Všechny dosud uvedené zbraně nebo oddíly letecké zbraně chrání německý národ před útoky ze vzduchu.
Základní barva letecké uniformy je modrošedá. Služební stupně a jejich odznaky se kryjí se stupni a označeními ve vojsku. Označení služebního stupně se místy poněkud odchyluje. Letecká zbraň má otevřený přeložený límec, modrou leteckou košili a černou vázanku. Rázu zbraně jsou též přizpůsobeny odznaky služebních stupňů na límci, jimiž jsou perutě.
Nelétá však každý „letec". Většina všech letců, dělostřelců nebo radiotelegrafistů, náleží k pozemnímu personálu. Na př. pečlivou obsluhou letadel tvoří potřebný předpoklad k úspěšnému zasazení letadel všeho druhu.

Major Otto Lehmann, Němečtí vojáci – Co má každý věděti o německé branné moci. S četnými fotografiemi. V roce 1939 v nákladu 105 tisíc vydalo nakladatelství „Die Wehrmacht“ Berlin GmbH., Berlin W 8.

linkuj.cz vybrali.sme.sk


Komentáře

ZUPA :o) (binarniladin - Mail - WWW)

A nemáš (Jago - Mail - WWW)
ve své knihovně taky Die Sünden der Väter, Teil II.?

(Paželv - Mail - WWW)
Jéé - připomíná mi to časopisy z doby první světové války, kterými jsem se jednou probíral v Klementinu. Slogany jako "vánoční stromečky do pole pro vaše nejbližší" nebo "umělé nohy a různé bandáže, ceník zašleme na požádání" se nedají zapomenout. Po 15. březnu 1939 se zase objevovaly pořád inzeráty na učebnice a kurzy němčiny :-)

(fily - Mail - WWW)
hm, tak to taky číst nebudu ;OP

ad.Ládin (Kyklop - Mail - WWW)
:-P

ad.Jago (Kyklop - Mail - WWW)
Nee.

ad.Paželv (Kyklop - Mail - WWW)
:-))) ty umělé nohy - dost dobrá nabídka! :-)

ad.Fily (Kyklop - Mail - WWW)
hm, tak to je škoda :-P

Taky škoda, (Jago - Mail - WWW)
podle ní se mělo šifrovat ve Švejkovi (Auf der Kote... Maschinengewehrfeuer links zu stellen).


Přidání komentáře...

[CNW:Counter]
kyklop (c ) 2003-2011
bloguje.cz
Counter