.: Claude Debussy - - Kyklopův podcast

Celkem: 64 minut


Debussy a život (1862 – 1918)
Debussy, který se narodil nad otcovým krámkem s porcelánem, vyrůstal v chudých poměrech: oba jeho rodiče pracovali a v roce 1871 byl jeho otec (kterého později nazýval „starým povalečem") uvržen do vězení za politické prohřešky. Měl však bohatší prarodiče, kteří rozeznali jeho hudební talent, a když mu bylo devět, začal studovat hru na klavír u Madame Mauté, Chopinovy žákyně. O rok později vstoupil na pařížskou konzervatoř, ale ačkoliv jevil určité známky talentu jako virtuóz, nedostatečný pokrok v učení brzy jeho učitele Antoine Marmontela odradil.
Asi od patnácti Debussy skládal písně a krátké instrumentální skladby a v létě 1880, když psal své klavírní trio, byl angažován jako klavírista a společník Čajkovského mecenáškou Naděždou von Meckovou. Ta ukázala některá jeho díla Čajkovskému, kterému se však nezdálo pojetí formy mladého skladatele. V prosinci 1880 se dal zapsat do třídy kompozice Ernesta Guirauda (1837-92) na konzervatoř, kde byly jeho pokroky takové, že o čtyři roky později vyhrál prestižní Prix de Róme.
Tato cena ho opravňovala k pobytu v Římě, během něhož se od něj očekávalo, že zkomponuje několik skladeb a předloží je francouzské Akademii krásných umění. Ale ačkoliv se setkal s Lisztem, který jej seznamoval s krásami duchovní hudby od Palestriny a Orlanda di Lassa (1532-94), byl během svého pobytu ve Ville Medici (1885-87) nešťastný, unavovali ho jeho spolužáci a omezení studentského života. Rovněž se mu nezamlouvalo, že je oddělen od ženy, již miluje (první z několika v jeho životě). Byla to Blanche Vasnierová, zpěvačka, která již interpretovala jeho hudbu. Kromě toho francouzská akademie kritizovala jeho orchestrální suitu Obrazy (1887) pro její „nejasný impresionismus".
V témže roce se vrátil do rodičovského domu v Paříži. Během let 1888-9 dvakrát navštívil Bayreuth a dostal se na krátkou dobu pod Wagnerův vliv a byl okouzlen javanským orchestrem, který slyšel na Světové výstavě v Paříži. Začal se stýkat s Gabrielle Dupontovou, což trvalo několik let, ale skončilo špatně v roce 1897, kdy se mladá žena pokusila o sebevraždu . O dva roky později se oženil s modelkou Lilly Texierovou.
V té době byl již slavný svými mistrovskými kusy, jako je Smyčcový kvartet a Faunovo odpoledne, ale peněz měl stále pramálo, a proto v den své svatby musel mít hodinu, aby si vydělal na hostinu. Finanční úspěch se nakonec dostavil s napsáním opery Pelléas a Mélisanda v dubnu 1902. Jeho soukromý život se však zhroutil a v roce 1904 opustil svou ženu a odešel k Emmě Bardacové. Lilly se pak pokusila o sebevraždu, stejně jako Gáby Dupontová, a zprávy o skandálech poškodily jeho pověst především také proto, že se proslýchalo, že největší zájem má o milenčiny peníze. Oba dosáhli v roce 1905 rozvodu a 30. října se jím narodila dcera Claude-Emma Debussyová, dva týdny po premiéře orchestrálního triptychu Moře. Vzali se v lednu 1908. Od roku 1909 se začalo Debussy ho zdraví zhoršovat. Nakonec se ukázalo, že trpí rakovinou konečníku a v roce 1915 se podrobil operací. Po zbytek svého života byl nucen nosit kolostomický přístroj a oblékání popsal jako „jeden z dvanácti úkolů Herkulových". Vypuknutí války a následné utrpení jeho země jej značně zasáhlo, nicméně pokračoval v komponování a podepisoval svá díla pyšným „musicien francais". Když 25. března 1918 zemřel, jeho dcera napsala, že vypadal „tak šťastně".


Claude DebussyDebussy a hudba
Debussy je většinou označován za impresionistického skladatele a tento termín jej spojuje s malíři od Turnera (kterého obdivoval) až po Moneta, jehož vodní obrazy jsou protějšky Debussyho klavírních děl (Reflects dans l´eau). Nicméně jeho hudba vděčí za mnohé velkým spisovatelům, jako byl Poe, Baudelaire a Mallarmé, s jejich prvky záhadnosti a byla to právě báseň posledního z uvedených básníků, která inspirovala Debussyho k napsání Faunova odpoledne. Některé jeho tituly (Mraky, Mlhy, Stopy ve sněhu) předpokládají obrazovou inspiraci. V jeho klavírních dílech Cloches a travers les feuilles, La Cathédrale engloutie a orchestrální Ibérii se objevují zvuky zvonů. Posledně jmenovaný kus je brilantní a láskyplnou evokací Španělska, země, která ho uchvátila a rovněž se stala inspirací některých jeho děl. Stejně tak miloval Anglii, kterou dobře znal. Moře dokončil za svého pobytu u Emmy Bardacové v Eastbournu v roce 1905.
„Hudba má oproti malířství výhodu v tom," řekl Debussy v roce 1906, „že dovede skloubit všechny způsoby střídání barev a světla, a samozřejmě v pohybu, spíše než statické, k čemuž je odsouzeno malířství. Věřil, že jeho umění bude uměním „barev a rytmů" a nejen „neživými pravidly vymyšlenými hudebními pedanty". Díky svému instinktu a tomu, co nazýval „sluchem", vnesl do hudby jedinečný svět citovosti. To platí nejen pro skutečné harmonie, rytmy a struktury v jeho klavírních a orchestrálních skladbách, ale i pro přímou odezvu na slova, což je hlavním znakem jeho vokální hudby. Nicméně jeho umění není nikdy vynikající pouze skleníkovým způsobem. Má často stejně tolik síly a dramatičnosti jako Beethoven či Wagner a v tomto kontextu člověk pomysl í na elementární sílu skladeb Moře a vášeň opery Pelléas a Mélisanda, která popisuje agonizující žárlivost prince Golauda na narůstající milostný vztah mezi jeho ženou a nevlastním bratrem Pelléem. Shodou okolností jde o jedinou dokončenou Debussyho operu, ačkoliv se pokusil před i po ní o další.
Debussy nezaložil žádnou kompoziční školu, jako třeba Schonberg, a měl jen velmi málo přímých napodo-bovatelů, jako třeba Stravinskij, takže nějakých čtyřicet let po jeho smrti se zdálo, že zůstane jediným, kdo plně prozkoumal světy, které vytvořil. Nicméně pozdější skladatelé se naučili mnohé z jeho individuálního využití formy a „poeme-dance" Jeux (1913), která byla po dlouhou dobu dirigenty přehlížena, byla později mnoha skladateli, jako například Pierrem Boulezem, považována za původní dílo hudby dvacátého století díky způsobu, jakým se třínotový motiv rozrůstá do úplné symfonické struktury.
Debussyho hudba nikdy nebyla intelektuální ve smyslu pracné vykonstruovanosti. Jednou z jejích hlavních vlastností je spontánnost. Druhou je melodie, a ačkoliv se jeho tóny někdy zdají být nezvyklými, uvíznou vám v mysli. To napomohlo jeho dnešní oblibě, byť byl kdysi považován za příliš „moderního", než aby ho běžní posluchači byli schopni ocenit. Nyní je zřejmé, že se svým křehkým způsobem zapsal do vývoje hudby dvacátého století.

(zdroje: Peter Gammond – Velcí skladatelé + Piano Society)


linkuj.cz vybrali.sme.sk


Komentáře

perfektní téma (Jordan - Mail - WWW)
Claude Debussy byl zakladatelem hudebního směru impresionismu, jehož náznaky lze najít již u Modesty Musorgského (Obrázky z výstavy - Kartinky), anebo Erika Satie .. ovšem Debussy studoval orientální hudební kultury a imponovala mu snaha malířů, zachytit prchavý dojem - předvádí to v Preludiu k Faunovu odpoledni
nádherně - z hudebního hlediska Debussy vlastně zrovnoprávnil všechny tóny stupnic kromě tóniky, tá zůstala dominantní, ovšem uvolnil harmonii častými změnami modality různým obměňováním akordů - následovateli Debussyho byli především Maurice Ravel v orchestrálním Boleru a Španělské rapsodii, dále Ottorino Respighi v trilogii Římské fontány, Římské pinie a Římské slavnosti. .. tvůj příspěvek je vynikající, ale podcast mi neběží, škoda. .._:-)

(hatifnat - Mail - WWW)
Diky za prijemnou hudbu k praci, ktera pomalu presla z nocni v ranni. Tu prvni arabesku hravala na klavir casto moje mama (jenom o neco rychleji) :-).

ad.Jordan (Kyklop - Mail - WWW)
Díky za Tvé doplnění!
Zkoušel jsem ten podcast / přehrávač a doma i v práci mi funguje ve Firefoxu i v MSIE, takže nevím kde je u Tebe problém. Možná, že ten server, ze kterého je většina skladeb načítána, je přetížený a tak Ti to nehraje... Zkus to později ;-)
Měj se fajn

ad.Hatifnat (Kyklop - Mail - WWW)
Jéé, tak to je hezké mít vzpomínky na mámu hrající na klavír. Naši hudebně zdatní nebyli, takže si spíš vybavuju jiné věci - viz. 4 věci trošku jinak ;-))

(K - Mail - WWW)
Děkuji.I kocour se zastavil a rozevřel oči.Sedíme nehnutě,uši dokořán.

ad.K (Kyklop - Mail - WWW)
Hlavně, že se vám dobře přede ;-)

(Magráta - Mail - WWW)
Předevčírem jsem večer zmožená únavou probírala CD a vytáhla to s Měsíčním svitem. Předtím jsem to neslyšela strašně dlouho a teď mám Debussyho hned dvakrát za sebou. No není to krása ? ;-) Dík ...

ad.magráta (Kyklop - Mail - WWW)
To nemůže být jenom náhoda!!! To něco znamená!!! To je znamení!!! ;-)))

ad.Kyklop (Magráta - Mail - WWW)
Začínám se bát ... :-)))

ad:Magráta II. (Kyklop - Mail - WWW)
Bát? proč? Myslel jsem, že naopak budeš převelice šťastná... ;-))


Přidání komentáře...

[CNW:Counter]
kyklop (c ) 2003-2011
bloguje.cz
Counter